împreună,
construim un viitor
mai bun.

Am dat startul primei noastre campanii de finanţare,
“Casele bune schimbă vieţi”

În cadrul campaniei de finanţare “Casele bune schimbă vieţi”, Fundatia BricoDépôt oferă organizaţiilor neguvernamentale din Romȃnia posibilitatea să aplice pentru finanţarea proiectelor care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, a siguranței și calității vieții, în comunități dezavantajate.

Prin organizații neguvernamentale, înțelegem orice asociație, fundație sau federație înregistrată în România, conform Ordonanței 26/2000 și, dacă este necesar, acreditată pentru acordarea serviciilor propuse în proiect.

În cadrul acestei campanii de finanţare, vor fi acceptare următoarele tipuri de proiecte:

  • proiecte de renovare a centrelor pentru îngrijirea copiilor, bătranilor sau a altor persoane dezavantajate;
  • proiecte de renovare a locuinţelor pentru persoane din comunităţi dezavantajate;
  • proiecte de îmbunăţire a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi de educaţie;
  • proiecte de renovare şi intervenţii în caz de calamităţi naturale;
  • proiecte de îmbunăţire a accesului la utilităţi, în comunităţi dezavantajate;
  • proiecte de construcţie sau renovare a unor spaţii de studiu sau de relaxare de care beneficiarii proiectului nu ar putea beneficia fără suportul acordat prin acest proiect;
  • orice alt proiect de renovare, îmbunătăţire sau construcţie a unor spaţii care îmbunătăţesc calitatea şi siguranţa vieţii, în comunităţi dezavantajate.

Bugetul total al campaniei de finanţare “Casele bune schimbă vieţi” este de 270.000 de lei, iar valoarea individuală a fiecărui proiect poate fi de maximum 27.000 de lei. Aşadar, după analiza aplicaţiilor primite, vor fi selectate 10 proiecte care vor primi finanţare. O organizaţie poate aplica pentru finanţare, cu un singur proiect.

Ce trebuie să faci, pentru a aplica cu un proiect?

Citeşte cu atenţie regulamentul campaniei.

Completează formularul de aplicare, conform instrucţiunilor din regulamentul campaniei.

Trimite formularul de aplicare completat, ȋnsoţit de documentele suplimentare obligatorii menţionate ȋn regulamentul campaniei, ȋn format electronic, la adresa de e-mail fundatia@bricodepot.ro, până la data de 23 iulie 2020, ora 23:59.

Împreună, pentru un viitor mai bun.