Alege un magazin
021.204.34.34
Prețuri mici zilnic Cariere Servicii Spoturi TV MAGAZINE BRICO DEPÔT
Grădină
Revino in meniul principal

Sustenabilitate

Incepand cu 2013, Brico Depot Romania este parte a grupului Kingfisher.

Toate companiile din grupul Kingfisher, inclusiv Brico Depot Romania consideră că oamenii investesc în casă cu scopul de a o transforma într-un loc care să corespundă nevoilor lor şi care să reflecte propria personalitate.

Proiectul Net Positive reprezintă manifestul nostru de a îmbunătăți viața clienților și a comunităților pe termen lung.

Prin acest proiect ne propunem să avem un impact pozitiv asupra oamenilor şi comunităţilor, să protejăm mediul, să reducem emisiile de carbon, să nu risipim nimic şi să contruim bunăstare.

CREDEM CĂ O CASĂ BUNĂ ESTE UNA CARE ESTE SUSTENABILĂ, SĂNĂTOASĂ, EFICIENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL RESURSELOR ŞI AL ENERGEI ŞI UŞOR DE ȊNTREŢINUT DIN PUNCT DE VEDERE FINANCIAR.

Véronique Laury (Chief Executive Officer)

Eficienţa energetică constituie în prezent o condiţie esenţială a dezvoltării durabile la nivel mondial.

Toate energiile neregenerabile sunt produse pornind de la un stoc finit de materii prime prezente în sol, a căror regenerare nu este posibilă.

Eficiența energetică se bazează în general pe optimizarea consumului. Ea urmărește, de asemenea, reducerea costurilor (directe și indirecte) ecologice, economice și sociale induse de producția, transportul și consumul de energie. Aceasta ajută la reducerea amprentei ecologice.

Reducerea consumului de energie și încetarea risipei de energie sunt din ce în ce mai importante pentru Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană a stabilit standarde minime în materie de eficiență energetică și norme de etichetare și de proiectare ecologică pentru produse.

În ceea ce privește eficiența energetică a produselor, la nivelul Uniunii Europene s-au introdus mai multe măsuri, printre altele, pentru:

 • indicarea, prin etichetare și informații standard referitoare la produse, a consumului de energie și de alte resurse ale produselor legate de energie care au un impact semnificativ, direct sau indirect, asupra consumului de energie
 • stabilirea de cerințe de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic
eticheta energetica
ETICHETA ENERGETICA

Etichetele energetice sunt create pentru a arăta unde se situează un aparat pe o scară de la A la G, în funcție de consumul său de energie. Clasa A (verde) este cea mai eficientă din punct de vedere energetic și clasa G (roșu), cel mai puțin eficientă. Când majoritatea aparatelor de un anumit tip ajung la clasa A, mai pot fi adăugate cel mult alte 3 clase: A+, A++ și A+++.

Etichetele energetice le permit consumatorilor să economisească bani alegând produse care consumă mai puțină energie. Etichetele pot, de asemenea, să încurajeze întreprinderile să creeze și să investească în proiectarea eficientă din punct de vedere energetic a produselor.

Etichetele energetice sunt obligatorii pentru toate aparatele vândute în UE pentru care există o cerință sau o reglementare referitoare la etichetare. Acestea trebuie afișate în mod vizibil pe fiecare aparat din magazin.

Produse care trebuie să aibă etichete energetice sunt:

 • Aparate de aer condiționat
 • Aparate de gătit (de uz casnic)
 • Mașini de spălat vase (de uz casnic)
 • Dispozitive de încălzire (a interioarelor și a apei)
 • Lămpi (direcționale și cu LED)
 • Lămpi (de uz casnic)
 • Lămpi (fluorescente)
 • Aparate pentru încălzire locală
 • Aparate frigorifice (de uz casnic)
 • Aparate frigorifice (de uz profesional)
 • Cazane cu combustibil solid
 • Televizoare
 • Uscătoare de rufe
 • Aspiratoare
 • Aparate de ventilație (de uz rezidențial)
 • Mașini de spălat rufe (de uz casnic)

Prin achiziţionarea produselor cu clasa energetică AA+, A++ și A+++ realizaţi o economie substanţială de energie electrică.

În magazinele noastre găsiti o gamă diversă de produse cu clasa energetică AA+, A++ și A+++.

proiecte ecologice
CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

Directiva ErP stabileşte cadrul normativ pentru proiectarea ecologică. Cerinţele specifice de conformitate sunt detaliate în Normele de Aplicare publicate de Comisia Europeană.

Aceste norme de aplicare sunt pentru categoriile de produse enumerate mai jos :

 • EC 1275/2008: Modul standby oprit / întreruperea consum ului energetic
 • EC 107/2009: Cutie set-top simplă
 • EC 244/2009: Lămpi non-direcţionale de uz casnic
 • EC 245/2009: Lămpi fluorescente, balast electronic, luminator
 • EC 278/2009: Sursă de alimentare externă
 • EC 640/2009: Motoare electrice
 • EC 641/2009: Pompe de circulaţie
 • EC 642/2009: Televiziune
 • EC 643/2009: Frigider de uz casnic
 • EC 1015/2010: Maşină de spălat de uz casnic
 • EC 1016/2010: Maşină de spălat vase de uz casnic
 • EC 327/2011: Ventilatoare (125W – 500kW)

Proiectarea ecologică reprezintă obţinerea produsului cu cel mai mic impact asupra mediului înconjurător, pentru a cărui producţie, transport, folosinţă şi reciclare se folosesc raţional materiile prime, analiza acestora este făcută pentru toată perioada de viaţă a acelui produs incluzând şi nevoile sociale.

Echipamentele electrice vechi sau stricate nu trebuie depozitate în gospodărie ori aruncate la întâmplare. Ele trebuie colectate și reciclare corect din rațiuni ce țin de protecția mediului înconjurător, de riscul pe care îl prezintă potențialul lor toxic, precum și de protejarea resurselor naturale ale pământului.

Legislaţia în vigoare clasifică deşeurile de echipamente electrice şi electronice în 10 categorii:

 1. aparate de uz casnic de mari dimensiuni
 2. aparate de uz casnic de mici dimensiuni
 3. echipamente informatice şi de telecomunicaţii
 4. echipamente de larg consum
 5. echipamente de iluminat
 6. unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)
 7. jucării, echipamente sportive şi de agrement
 8. dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)
 9. instrumente de monitorizare şi control
 10. distribuitoare automate

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice nu trebuie să fie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie să fie preluate de un sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Acestea vor fi reciclate, pentru a minimiza impactul asupra mediului. Produsele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței unor substanțe periculoase.

Depozitarea adecvată și colectarea aparatului dvs. uzat , contribuie la protejarea mediului înconjurător şi a sănătăţii publice şi sunt condiţii de bază ale reciclării echipamentelor electrice şi electronice uzate.

Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea echipamentelor electrice și electronice uzate , vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, centrul de colectare a unor astfel de aparate sau reprezentantul de vânzări de la care aţi achiziţionat aparatul.

Bateriile uzate nu trebuie să fie aruncate împreună cu deșeurile menajere.Ȋn fiecare magazin Brico Depot , există o zonă special amenajată pentru colectarea deşeurilor de baterii. Eliminând deşeurile de baterii folosind această zonă specială de depozitare, contribuiţi la prevenirea unor efecte majore asupra mediului înconjurător şi sănătăţii noastre, a tuturor.

Exploatarea ilegală a lemnului – recoltarea lemnului într-un mod care încalcă legislația sau reglementările din țara de recoltare – are un grav impact economic, de mediu și social asupra unora dintre cele mai valoroase păduri ale lumii și asupra comunităților care depind de ele.

Regulamentul (UE) 995 /2010 cunoscut și ca EUTR - este un regulament European care urmăreşte în principal prevenirea şi combaterea comerţului cu lemn recoltat în mod ilegal şi continuarea participării active a Uniunii Europene şi a statelor membre la punerea în aplicare a rezoluţiilor şi acordurilor globale şi regionale referitoare la chestiuni ce vizează pădurile.

Managementul forestier durabil reprezintă administrarea şi folosirea pădurilor şi terenului forestier într-un mod şi la un nivel la care se menţine biodiversitatea,productivitatea,capacitatea de regenerare,vitalitatea şi potenţialul de a îndeplini acum şi în viitor funcţiile ecologice,economice şi sociale relevante, la nivel local,naţional şi global şi care nu aduce prejudicii altor ecosisteme.

Pin intermediul sistemelor de certificare forestieră,se acordă un plus de credibilitate, prin faptul că respectarea principiilor (recunoscute la nivel internațional), ce definesc un management forestier responsabil, este verificată de către un organism acreditat, independent, în cadrul unui proces transparent.

Certificarea managementului forestier este un act voluntar, procesul de certificare putând fi demarat numai la solicitarea proprietarului, respectiv administratorului pădurii respective.

Există mai multe sisteme de certificare forestieră iar două dintre ele sunt cele mai cunoscute şi anume FSC (Forest Stewardship Council) şi PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).